Shankaracharyam - Incl. Thani Avarthanam by Guru Shri Karaikudi Mani and Dr.S.Karthick

Dr.R.Ganesh -Vocal

Shri Karaikudi Mani-Mridangam
Dr.S.Karthick-Ghatam
Durai Srinivasan-Violin
R.Aravind-Tambura

00:20:41

|